MAVO s.r.o.
Vymazání cookies a přesměrování...

Využíváme soubory cookie ke zlepšení našich služeb a k sestavování anonymních analýz. Používáním tohoto webu s tímto vyjadřujete souhlas.

Rozumím

Efektivní komunikační techniky

Efektivní komunikační techniky v ošetřovatelství

Cílové kompetence kurzu:

Správně vedená komunikace, efektivní komunikace, přispívá ke zlepšení vztahů mezi komunikujícími subjekty. Cílem našeho kurzu tedy je usnadnit pracovníkům vykonávajícím sociální služby komunikační možnosti s klienty, s nimiž přijdou v souvislosti s výkonem povolání do styku. Absolvent je seznámen jak se základními druhy komunikace, tak s etikou a principem zodpovědnosti při výkonu sociální služby.

Profil účastníka kurzu:

Absolvent kurzu se seznámí se základními pojmy z oblasti efektivní komunikace v souvislosti s výkonem sociální služby a s možností využití komunikačních dovedností, kritického myšlení, naslouchání a etiky. Osvojí si   souvislosti komunikačního procesu mezi pracovníkem sociálních služeb a klientem, stejně jako základní schémata komunikačního procesu a postupového jednání. Bude seznámen s použitím komunikačního jazyka a jeho srozumitelnosti ve vztahu k psychickému, mentálnímu stavu klienta a u seniorů, nutností optimalizace komunikačního prostředí a významem zpětné vazby.

Obsah kurzu:

Úvod kurzu je věnován základní charakteristice a významu komunikace a interakce v sociálních službách. Propracovány jsou základní funkce komunikace -informativní, instruktivní, přesvědčovací, motivující, socializační a společensky integrující,  a ostatní mající význam v ošetřovatelském povolání. Frekventanti jsou seznámeni s  komunikačním procesem mezi pracovníkem soc. služeb a klientem, se  základní schématy komunikačního procesu a postupového jednání. Zdůrazněn je význam součástí komunikačního procesu-komunikačního jazyka a jeho srozumitelnosti ve vztahu k psychickému, mentálnímu stavu klienta a u seniorů, nutnost optimalizace komunikačního prostředí a význam zpětné vazby.
Závěr kurzu se věnuje verbální a neverbální komunikaci a jejím jednotlivým druhům, možnosti jejich použití v souvislosti se základy asertivity, odbourávání bariér v komunikaci.Rozlišen je přístup ke klientovi z hlediska typu osobnosti a jeho handicapu,věkové rozlišení klienta, klient s duševním onemocněním (podle jeho druhu a rozsahu), klient s fyziologickým handicapem, smyslově handicapovaný klient,model komunikace s umírajícím klientem a jeho rodinou.

Lektorský tým:
Mgr. Helena Čálková
Mgr. Kateřina Soukupová
Mgr. Kristýna Bredlerová, DiS.


Místo konání: MAVO s.r.o., Praha 1, Křemencova 10  

Čas: 9 – 16 hod. (8 vyučovacích hod + přestávka)

Cena kurzu: 1 200,- Kč

V ceně kurzu je zahrnuto občerstvení a nápoje (káva, káva s mlékem, čaj, minerální voda)

Účastníci získají certifikát o úspěšném  absolvování kurzu s akreditací MPSV


Číslo akreditace: 2013/0718-PC/SP/VP 


PŘIHLÁŠKA
/MAVO/presmeruj/slider?i=30