MAVO s.r.o.
Vymazání cookies a přesměrování...

Využíváme soubory cookie ke zlepšení našich služeb a k sestavování anonymních analýz. Používáním tohoto webu s tímto vyjadřujete souhlas.

Rozumím

Dotyková terapie v praxi soc služeb


DOTYKOVÁ TERAPIE V PRAXI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

Cílové kompetence kurzu :
Cílem našeho kurzu je seznámit frekventanty s metodou a významem dotyků jako alternativní metody komunikace, při poskytování sociální služby.                    
Kurz je určen pracovníkům pomáhajících profesí pečujícím o klienty v ústavech sociální péče, domovech pro seniory, stacionářích, léčebných ústavech, ale i v domácím prostředí klientů. Detailně jsou popsány praktické ukázky dotykové terapie, jejichž poznatky mohou pracovníci v sociálních službách využívat při své práci pro zkvalitnění péče o své klienty.

Profil účastníka kurzu:
Absolvent kurzu Dotyková terapie v praxi chápe přirozenou potřebu člověka po dotycích, vnímání pomocí smyslů, rozumí speciálním potřebám člověka a stimulaci pomocí doteků. Rozpozná a aplikuje dotykovou terapii při běžných činnostech s klienty v sociálních službách za účelem navození uvolnění, odstranění bolesti, stresu a napětí a jako vhodnou formu komunikace a navázání důvěry s klientem.

Obsah kurzu:
Obsahová struktura kurzu zahrnuje v úvodních hodinách seznámení a základní pohled na metodu dotykové terapie. Posluchači jsou obeznámeni se základním tématem, co jsou přirozené lidské potřeby, základní smyslové vnímání klienta, jaká je základní forma dotyku v souvislosti s výkonem sociální služby,jak se liší potřeby dospělých a dětských klientů. Dále jsou absolventi seznámeni s úlohou  dotykové terapie jako úlevy od bolesti a napětí, co znamená léčivý dotyk a objetí v chápání fyziologických i psychických potřeb klienta. V závěru kurzu jsou uvedeny praktické příklady haptiky a neverbální komunikace s klientem.
 
Lektorský tým:
Mgr. Helena Čálková
Mgr. Kateřina Soukupová

Místo  konání:
MAVO s.r.o., Praha 1, Křemencova 10  

Čas:
9 – 16 hod. (8 vyučovacích hod + přestávka)

Cena kurzu:
1 200,- Kč
V ceně kurzu je zahrnuto občerstvení a nápoje (káva, čaj)
Účastníci získají certifikát o úspěšném  absolvování kurzu s akreditací MPSV

Číslo akreditace:
2012/0114-PC/SP/VP

PŘIHLÁŠKA
 

/MAVO/presmeruj/slider?i=30