MAVO s.r.o.
Vymazání cookies a přesměrování...

Využíváme soubory cookie ke zlepšení našich služeb a k sestavování anonymních analýz. Používáním tohoto webu s tímto vyjadřujete souhlas.

Rozumím

Dospělá zvířata a jejich skupiny

026 - DOSPĚLÁ ZVÍŘATA A JEJICH SKUPINY

Na tomto účtu jsou evidována zvířata, která jsou součástí dlouhodobých aktiv, konkrétně dlouhodobého hmotného majetku (účtová skupina 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný).

Příčinou existence samostatného účtu pro tato aktiva je jejich specifičnost. Jedná se o živé organismy, jejichž život je determinován, na rozdíl od ostatních součástí dlouhodobých aktiv, i biologickými faktory a s jejich existencí je spojena vyšší míra neurčitosti a rizika.

Na účtu 026-Dospělá zvířata a jejich skupiny jsou zachycována dospělá zvířata určená k chovu a k jinému hospodářskému využití po dobu delší než jeden rok, jejichž pořizovací cena (vlastní náklady pořízení) je vyšší než hranice stanovená účetní jednotkou. Stanovení hranice dospělosti zvířat pro jejich zařazení do dlouhodobého hmotného majetku je dáno zootechnickými zásadami, kde určujícími momenty jsou: způsobilost k plemenitbě, věková hranice, narození mláděte. Ekonomickým užitkem z těchto aktiv může být narození mláďat, produkce mléka, vlny, využití k tahu, komerční využití apod.ZDROJ: Účetní průvodce DELFÍN [CD-ROM]. Praha: Sagit, 2009. [cit. 2010-05-25].

/MAVO/presmeruj/slider?i=30