MAVO s.r.o.
Vymazání cookies a přesměrování...

Využíváme soubory cookie ke zlepšení našich služeb a k sestavování anonymních analýz. Používáním tohoto webu s tímto vyjadřujete souhlas.

Rozumím

CZ.04.3.07/1.1.01.4/1219

OMPLEXNÍ ÚČETNÍ VZDĚLÁNÍ A PERSONÁLNÍ PORADENSTVÍ

 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.04.3.07/1.1.01.4/1219
ŽADATEL: MAVO s.r.o. IČO: 62579461

Vážené dámy, vážení pánové,
- jsme potěšeni Vaším zájmem o námi realizovaný projekt. Cílem projektu je poskytnout Vám dostatečné teoretické i praktické vzdělání v oboru účetnictví a následně Vám najít práci v tomto oboru.


DŮVODY, PROČ ZVOLIT TENTO PROJEKT
1) Rozsah kurzu
Tento jedinečný projekt je souborem čtyř samostatných kurzů:
- Účetnictví s využitím výpočetní techniky v rozsahu 265 hodin
- Mzdové účetnictví s využitím výpočetní techniky v rozsahu 125 hodin
- Daňová evidence s využitím výpočetní techniky v rozsahu 85 hodin
- Daňový specialista v rozsahu 132 hodin
Celkový rozsah projektu je 607 vyučovacích hodin (celkem 6 měsíců). Účastníci projektu procházejí postupně všemi kurzy.
2) Komplexnost vyškolení v oboru účetnictví
Projekt je výjimečný tím, že zahrnuje komplexní problematiku potřebnou ke kvalitnímu vedení účetnictví, popřípadě daňové evidence, a to včetně práce na PC.
3) Provázání s praxí
Získané účetní znalosti a dovednosti jsou ověřeny praktickým účtováním ve speciálně vybavené učebně, napodobující účetní kancelář.
4) Návaznost na uplatnění na trhu práce
Běžné kurzy účetnictví končí závěrečnou zkouškou a předáním certifikátu, zatímco námi nabízený projekt poskytuje personální poradenství a pomoc s uplatněním na trhu práce..
5) Finanční náročnost
- Účast projektu je bezplatná - náklady jsou hrazeny z prostředků Evropské unie a státního rozpočtu ČR
- Tento projekt je zařazen mezi rekvalifikace a ve spolupráci s Úřadem práce hl.m. Prahy mají uchazeči nárok na podporu v průběhu kurzu
- Projekt poskytuje po dobu běhu kurzů možnost částečného finančního příspěvku na péči o děti v době účasti v projektu
6) Hodnota závěrečných certifikátů
Vždy po absolvování každého kurzu získává účastník projektu celostátně platné Osvědčení s vyznačením rozsahu výuky.Všechny kurzy projektu získaly akreditaci MŠMT ČR..

 

Alice Uhlíková a Zdeňka Kubrová
manažerky projektu

 

 

 

POPIS JEDNOTLIVÝCH ETAP PROJEKTU

1. VÝBĚR ÚČASTNÍKŮ DO PROJEKTU
Cíl: vybrat vhodné účastníky projektu
Základní požadavky:
- minimálně ukončené středoškolské vzdělání (maturita v jakémkoliv oboru)
- skutečný zájem o pracovní uplatnění v pozici „účetní", „mzdový účetní", „daňový specialista"
- předchozí znalost účetnictví není nutná
Konkrétní postup:
- pokud Vás projekt zaujal, kontaktujte ihned manažerky projektu (Alice Uhlíková, Zdeňka Kubrová):
mobil: 739 057 903, 733 532 300 e-mail: mavo@mavo.eu

2. VÝUKA
Cíl: seznámit s komplexní problematikou účetnictví, mzdového účetnictví, daní, daňové evidence (zejména pro podnikatelské subjekty) v souvislosti s využitím výpočetní techniky
Obsah:
- Základy podvojného účetnictví
- Základy mzdového účetnictví
- Úvod do daňové problematiky
- Základy daňové evidence
- Základy práce na PC (MS Office, elektronická pošta, Internet)
- Vedení účetnictví, mzdového účetnictví a daňové evidence na PC
Forma výuky:
- prezenční výuka, a to formou:
o výkladu a praktického procvičování základních principů
o praktickým účtováním existující účetní jednotky a fiktivní firmy
Osvědčení po absolvování jednotlivých kurzů:
- Absolventi projektu získají po ukončení každého samostatného kurzu celostátně platné osvědčení akreditované MŠMT ČR:
o „Účetnictví" (s využitím výpočetní techniky)
o „Mzdové účetnictví" (s využitím výpočetní techniky)
o „Daňová evidence" (s využitím výpočetní techniky)
o „Daňový specialista "

Místo výuky a praxe účetnictví: učebna MAVO s.r.o., Na Poříčí 30, Praha 1
Studijní materiály: obdrží účastníci při zahájení výuky v jednotlivých kurzech
Velikost studijní skupiny: pro teoretickou výuku je maximální počet 26 osob
pro praktickou výuku se skupina dělí na dopolední a odpolední výuku po 13 lidech
Termíny:
Výběr účastníků do kurzu: leden - únor 2008
Zahájení výuky: 3. března
Ukončení výuky: 29. srpna
Ukončení projektu: 31. srpna 2008
Cena: Pro účastníky projektu zdarma

3. VYHLEDÁVÁNÍ A NALEZENÍ PRÁCE
Zatímco účastníci projektu studují a prakticky účtují, manažerky projektu:
- seznamují účastníky projektu se zásadami postupu pro uplatnění na trhu práce (životopis, výběrové řízení
a individuální poradenství)
- vyhledávají vhodné pracovní uplatnění
- vyhledaná místa nabízejí účastníkům kurzu
- pomáhají absolventům kurzu se zapracováním

 

KONTAKT
Vážení přátelé,
rádi Vás budeme informovat o všech podrobnostech projektu a jeho možném přínosu pro Vás. Pokud Vás informace o projektu zaujala a chcete získat informace vyčerpávající, kontaktujte prosím firmu MAVO s.r.o.
MAVO s.r.o., Na Poříčí 30, 110 00 Praha 1
Osobně: pondělí až pátek od 8.00 do 14.00 v kanceláři č. 406
Telefonicky: 739 057 903 - Alice Uhlíková a 733 532 300- Zdeňka Kubrová - manažerky projektu
Elektronicky: e-mail: mavo@mavo.eu

(spojení: metro B,C; bus-stanice Florenc; tramvaj-stanice „Bílá Labuť". Naproti OD „Bílá Labuť" přes ulici je budova dřívější České typografie, vejdete do vrátnice a následně do budovy B, 4. patro, kancelář č. 406)

/MAVO/presmeruj/slider?i=30