MAVO s.r.o.
Vymazání cookies a přesměrování...

Využíváme soubory cookie ke zlepšení našich služeb a k sestavování anonymních analýz. Používáním tohoto webu s tímto vyjadřujete souhlas.

Rozumím

CZ.04.3.07/1.1.01.3/1051

M A V O s.r.o.

soukromé vzdělávací zařízení akreditované MŠMT ČR
IČO: 62579461, registrační číslo projektu : CZ.04.3.07/1.1.01.3/1051
___________________________________________________________________
PROJEKT: Kurz účetnictví včetně řízené praxe e-learningovou metodou určený osobám pečujícím o závislého člena rodiny a osobám se zdravotním postižením

Vážené dámy, vážení pánové,
jsme potěšeni Vaším zájmem o námi realizovaný projekt. Cílem projektu je poskytnout Vám dostatečné teoretické i praktické vzdělání v oboru účetnictví e-learningovou metodou a, vzhledem ke specifickým podmínkám každého jednoho účastníka, zlepšit Vaši situaci v oblasti rovných příležitostí.

DŮVODY, PROČ ZVOLIT TENTO PROJEKT

1) Rozsah výuky účetnictví

Běžné kurzy účetnictví mají rozsah cca 160 vyučovacích hodin (cca 120 hodin teorie a 40 hodin práce na PC), zatímco námi nabízený projekt má rozsah 720 vyučovacích hodin (z toho 360 hodin teorie účetnictví a 360 hodin praktického účtování), vše s využitím PC a s asistencí lektora.
2) Obsah výuky účetnictví
Běžné kurzy účetnictví obsahují základní výuku účetnictví a ukázku vedení účetnictví s využitím PC na školních příkladech, zatímco námi nabízený projekt poskytuje podrobné teoretické vyškolení účetnictví a samostatné praktické účtování s využitím PC e-learningovou metodou.
3) Návaznost na uplatnění na trhu práce
Běžné kurzy účetnictví končí závěrečnou zkouškou a předáním certifikátu, zatímco námi nabízený projekt nabízí poradenství, individuální péči a poskytování informací v oblasti vyhledávání zaměstnání resp. sebezaměstnání.
4) Finanční náročnost

Náklady projektu jsou hrazeny z prostředků Evropské unie a státního rozpočtu ČR.
Kurz účetnictví je zařazen mezi rekvalifikace, ve spolupráci s úřady práce mají uchazeči nárok na podporu v průběhu kurzu.
Projekt poskytuje po dobu kurzu možnost příspěvku na asistenci tělesně postiženým, na péči o dítě a další závislé osoby.
5) Hodnota závěrečného certifikátu
Běžné kurzy jsou zakončeny vydáním celostátně platného osvědčení s vyznačením rozsahu výuky (cca 160 vyučovacích hodin), zatímco námi vystavený celostátně platný certifikát vyznačuje 720 vyučovacích hodin - což podstatně zvyšuje jeho kredit.

Mgr.Ivana Landsingerová
manager projektu

 

JEDNOTLIVÉ ETAPY PROJEKTU

Projekt probíhá ve třech základních etapách:

Výběr účastníků do projektu (průběžně)
Výuka základů účetnictví + praktické účtování (doba trvání šest měsíců)
Individuální péče a poradenství v oblasti vyhledávání zaměstnání resp. sebezaměstnání (průběžně)

PODROBNÝ POPIS JEDNOTLIVÝCH ETAP PROJEKTU

VÝBĚR ÚČASTNÍKŮ DO PROJEKTU
Cíl: - vybrat vhodné účastníky projektu

Základní požadavky:
- ukončené středoškolské vzdělání (maturita výhodou)
- základní znalost práce na PC
- osoby pečující o osobu závislou a osoby se zdravotním postižením
- bydliště na území Prahy

Termín: - kontaktujte nás okamžitě, projekt je omezen počtem účastníků

informativní schůzka - listopad 2007 (lze si dohodnout s managerem i individuální schůzku), v sídle firmy MAVO s.r.o., Na Poříčí 30, Praha 1, trakt B, 4.patro, bezbarierový přístup
výběrové řízení proběhne ve dnech: listopad - prosinec 2007 (bude upřesněno)
Konkrétní postup: Pokud Vás projekt zaujal, kontaktujte ihned realizační tým projektu:

telefonicky - manager projektu: Mgr. Ivana Landsingerová.
mobil: 739 413 496

e-mail: mavo.esf3@centrum.cz
Podrobně Vás seznámíme s projektem, Vy se potom rozhodnete pro případnou účast.

VÝUKA ZÁKLADŮ ÚČETNICTVÍ + PRAKTICKÉ ÚČTOVÁNÍ
Cíl: naučit základní principy účtování a naučené procvičit praktickým účtováním

Obsah:
Účastníci kurzu se seznámí se základy podvojného účetnictví pro podnikatele
získají potřebné teoretické znalosti (předpisy, metodika účetnictví atd.) - první tři měsíce
získané znalosti procvičují formou řízené praxe (důraz je kladen na samostatnou činnost a rozhodování posluchačů) - další tři měsíce
Základy účetnictví:

Výuka se zaměřuje na osvojení základních principů účetnictví.
problematika podvojného účetnictví je rozdělena do celků, odpovídajících potřebám praktického účtování
Praxe vedení účetnictví:

praxe probíhá čtvrtý až šestý měsíc výuky (cca 360 vyučovacích hodin)
každý účastník bude mít k dispozici zapůjčený PC (notebook s bezdrátovým internetem) včetně kancelářských potřeb po celou dobu kurzu
účtovány jsou reálně existující firmy (fyzické i právnické osoby) na základě účetních a daňových dokladů a situací, kterými firma právě prochází
nad praktickým účtováním dohlíží zkušený účetní, který v případě nejasností poskytne potřebný odborný a technický servis
posluchač vytváří vnitropodnikové směrnice
posluchač eviduje majetek a závazky dle platných předpisů
posluchač zakládá a vede účetní agendu v účetním programu MONEY S3 s následným tiskem a archivací sestav
archivovaná účetní agenda (ve formě listinné i elektronické) se stává po skončení kurzu majetkem posluchače
Osvědčení po absolvování:

absolventi kurzu získají celostátně platné osvědčení akreditované MŠMT ČR „Účetnictví s využitím výpočetní techniky" s vyznačeným počtem 720 vyučovacích hodin
Místo a forma výuky a praxe účetnictví:
učebna MAVO s.r.o., Na Poříčí 30, Praha 1(konzultace a fakultativní semináře s lektorem)
domácí pracoviště účastníků (základní formou studia je samostudium s podporou lektora)
Studijní materiály:
obdrží účastníci při zahájení výuky a v průběhu kurzu v elektronické a tištěné formě
Velikost studijní skupiny:
maximální počet je 15 studujících ve třech po sobě realizovaných bězích, tj. celkem 45 účastníků
Termíny výuky a praxe:
Denní forma - pracovní dny:
A: 1. 1. 2007 - 30. 6.2007 - tento kurz je obsazen a běží
B: 1. 7. 2007 - 31.12.2007 - tento kurz je obsazen a běží
C: 1. 1. 2008 - 30. 6. 2008

Cena: projekt je plně hrazen z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. ESF napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou zaměstnantelnosti, podnikatelského ducha, rovných příležitostí a investicemi do lidských zdrojů.

PORADENSTVÍ PŘI UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE

  • realizační tým seznamuje účastníky projektu se zásadami postupu pro uplatnění na trhu práce (životopis, výběrové řízení apod.)
  • realizační tým pomáhá v případě zájmu vyhledávat vhodné pracovní uplatnění (účetní, pomocný účetní, fakturantka, účetní na živnost atd.)

KONTAKT

Vážení přátelé,

rádi Vás budeme informovat o všech podrobnostech projektu a jeho možném přínosu pro Vás. Pokud Vás informace o projektu zaujala a chcete získat informace vyčerpávající, kontaktujte firmu MAVO s.r.o. (osobně nebo telefonicky na zde uvedených kontaktech). Příliš neváhejte, počet míst je omezen.

MAVO s.r.o., Na Poříčí 30, 110 00 Praha 1

manager projektu: Mgr.Ivana Landsingerová - mobilní telefon: 739 413 496

e-mail: mavo.esf3@centrum.cz

www.mavo.eu

(spojení: metro B,C; bus-stanice Florenc; tramvaj-stanice „Bílá Labuť". Naproti OD „Bílá Labuť" přes ulici je budova dřívější České typografie, vejdete do vrátnice a následně do budovy B, 4. patro, kancelář B 430, resp. B 401)

/MAVO/presmeruj/slider?i=30