MAVO s.r.o.
Vymazání cookies a přesměrování...

Využíváme soubory cookie ke zlepšení našich služeb a k sestavování anonymních analýz. Používáním tohoto webu s tímto vyjadřujete souhlas.

Rozumím

CZ.04.3.07/1.1.01.1/1012

Kurz účetnictví se znalostí práce na PC včetně řízené praxe formou paralelního účtování firmy a individuální podpora uplatnění na trhu práce - region hl. m. Praha


REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.04.3.07/1.1.01.1/1012
ŽADATEL: MAVO, s.r.o. IČO: 62579461

Vážené dámy, vážení pánové,
jsme potěšeni Vaším zájmem o námi realizovaný projekt. Cílem projektu je poskytnout Vám dostatečné teoretické i praktické
vzdělání v oboru účetnictví a následně Vám najít práci v tomto oboru.
DŮVODY, PROČ ZVOLIT TENTO PROJEKT
1. Rozsah výuky účetnictví

Běžné kurzy účetnictví mají rozsah cca 160 vyučovacích hodin (cca 120 hod. teorie a 40 hod. práce na PC), zatímco námi nabízený
projekt má rozsah 840 vyučovacích hodin (cca 210 hod. teorie účetnictví a 630 hod. praktického účtování s využitím PC).
2. Obsah výuky účetnictví
Běžné kurzy účetnictví obsahují základní výuku účetnictví a ukázku vedení účetnictví s využitím PC na školních příkladech,
zatímco námi nabízený projekt poskytuje podrobné teoretické vyškolení účetnictví a samostatné praktické účtování

s využitím PC.
3. Návaznost na uplatnění na trhu práce
Běžné kurzy účetnictví končí závěrečnou zkouškou a předáním certifikátu, zatímco námi nabízený projekt se zavazuje najít

práci v oboru účastníkům kurzu.
4. Finanční náročnost
Náklady projektu jsou hrazeny z prostředků Evropské unie a státního rozpočtu ČR
- Kurz účetnictví je zařazen mezi rekvalifikace, ve spolupráci s okresními úřady práce mají uchazeči nárok na podporu v průběhu
kurzu
- Projekt poskytuje po dobu kurzu možnost částečného finančního příspěvku na hlídání dětí, pro osoby se zdravotním postižením,
apod.


Hodnota závěrečného certifikátu
Běžné kurzy jsou zakončeny vydáním celostátně platného osvědčení s vyznačením rozsahu výuky (cca 160 vyučovacích
hodin), zatímco námi vystavený celostátně platný certifikát vyznačuje 840 vyučovacích hodin - což podstatně zvyšuje jeho
kredit. Tento kurz také získal akreditaci MŠMT.

Alice Uhlíková
manager projektu

JEDNOTLIVÉ ETAPY PROJEKTU

1.Výběr účastníků do projektu (průběžně)
2. Výuka základů účetnictví + praktické účtování (doba trvání osm měsíců)
3. Vyhledávání a nalezení práce (průběžně)
PODROBNÝ POPIS JEDNOTLIVÝCH ETAP PROJEKTU

1. VÝBĚR ÚČASTNÍKŮ DO PROJEKTU
Cíl: vybrat vhodné účastníky projektu

Základní požadavky:
- minimálně ukončené středoškolské vzdělání (maturita v jakémkoliv oboru)
- skutečný zájem o pracovní uplatnění v pozici "účetní"
- předchozí znalost účetnictví není nutná

Konkrétní postup: - pokud Vás projekt zaujal, kontaktujte ihned managera projektu (Alice Uhlíková):
mobil: 739 057 903, e-mail: mavo.eu_praha@centrum.cz

2. VÝUKA ZÁKLADŮ ÚČETNICTVÍ + PRAKTICKÉ ÚČTOVÁNÍ
Cíl: naučit základní principy účtování a naučené procvičit praktickým účtováním

Obsah:
- účastníci kurzu se seznámí se základy ("podvojného") účetnictví pro podnikatele
- získají potřebné teoretické znalosti (předpisy, metodika účetnictví atd.) - první dva měsíce
- získané znalosti procvičují formou řízené praxe (důraz je kladen na samostatnou činnost a rozhodování
posluchačů) - dalších šest měsíců

Základy účetnictví:
- výuka probíhá první a druhý měsíc bez využití PC (cca 210 vyučovacích hodin)
- zaměřuje se na osvojení základních principů účetnictví a ruční zpracování nejčastějších účetních případů a postupů
- problematika (podvojného) účetnictví je rozdělena do celků, odpovídajících potřebám praktického účtování a umožňuje pedagogický výklad s vysokým efektem zapamatování vyučované problematiky

Praxe vedení účetnictví:
- praxe probíhá třetí až osmý měsíc výuky (cca 630 vyučovacích hodin, cca 4 000 účetních případů)
- praxe probíhá v účetní kanceláři, každý z posluchačů má k dispozici svůj PC, své kancelářské potřeby
- účtovány jsou reálně existující firmy (fyzické i právnické osoby) na základě účetních a daňových dokladů a situací, kterými firma právě prochází
nad praktickým účtováním dohlíží zkušený účetní, který v případě nejasností poskytne potřebný odborný a technický servis posluchač se na základě doložených informací rozhoduje, zda zvolí účtování analytické, dle středisek, dle zakázek nebo v kombinaci
- posluchač vytváří vnitropodnikové směrnice
- posluchač eviduje majetek a závazky dle platných předpisů
- posluchači zakládají a vedou účetní agendu v účetním programu MONEY s následným tiskem a archivací sestav
- archivovaná účetní agenda se stává po skončení kurzu majetkem posluchače jak ve formě listinné, tak současně v podobě elektronické (vypálíme účetní agendu na CD)
Osvědčení po absolvování:
- absolventi kurzu získají celostátně platné osvědčení akreditované MŠMT ČR "Účetnictví s využitím výpočetní techniky" vyznačeným počtem 840 vyučovacích hodin

Místo výuky a praxe účetnictví: - učebna MAVO s.r.o., Na Poříčí 30, Praha 1

Studijní materiály: - obdrží účastníci při zahájení výuky

Velikost studijní skupiny: - maximální počet účastníků ve skupině je 16

Termíny výuky a praxe:
A: 1.12.05 - 31.7.06 ( výuka: 8.30 - 12.30 h.)
B: 1.12.05 - 31.7.06 (výuka: 13.00 - 17.00 h.)
VÝBĚR DO TĚCHTO TERMÍNŮ PROBÍHÁ V ŘÍJNU A LISTOPADU 2005
C: 1. 6.06 - 30.1.07 (výuka: 8.30 - 12.30 h.)
D: 1. 6.06 - 30.1.07 (výuka: 13.00 - 17.00 h. )
VÝBĚR DO TĚCHTO TERMÍNŮ PROBÍHÁ OD LEDNA DO KVĚTNA 2006
E: 1.12.06 - 31.7.07 (výuka: 8.30 - 12.30 h.)
F: 1.12.06 - 31.7.07 (výuka: 13.00 - 17.00 h.)
VÝBĚR DO TĚCHTO TERMÍNŮ PROBÍHÁ OD ČERVNA DO LISTOPADU 2006
Cena: projekt je zcela dotován z prostředků Evropské unie a národního spolufinancování

3. VYHLEDÁVÁNÍ A NALEZENÍ PRÁCE
Zatímco účastníci projektu studují a prakticky účtují, manager projektu:
seznamuje účastníky projektu se zásadami postupu pro uplatnění na trhu práce (životopis, výběrové řízení
a individuální poradenství)
vyhledává vhodné pracovní uplatnění (účetní, pomocný účetní, fakturantka, účetní na živnost atd.)
vyhledaná místa nabízí účastníkům kurzu

KONTAKT

Vážení přátelé,
rádi Vás budeme informovat o všech podrobnostech projektu a jeho možném přínosu pro Vás. Pokud Vás informace o projektu
zaujala a chcete získat informace vyčerpávající, kontaktujte prosím firmu MAVO,s.r.o.

MAVO, s.r.o., Na Poříčí 30, 110 00 Praha 1
Osobně: pondělí a čtvrtek od 8.00 do 17.00 v kanceláři firmy
Telefonicky: mobil 739 057 903 Alice Uhlíková - manager projektu
Elektronicky: e-mail: mavo.eu_praha@centrum.cz
(spojení: metro B,C; bus-stanice Florenc; tramvaj-stanice "Bílá Labuť". Naproti OD "Bílá Labuť" přes ulici je budova dřívější České typografie, vejdete do vrátnice a následně do budovy B, 4. patro, kancelář)

/MAVO/presmeruj/slider?i=30