MAVO s.r.o.
Vymazání cookies a přesměrování...

Využíváme soubory cookie ke zlepšení našich služeb a k sestavování anonymních analýz. Používáním tohoto webu s tímto vyjadřujete souhlas.

Rozumím

Certifikované projekty

CERTIFIKOVANÉ PROJEKTY

 

Situace:
Firma MAVO s.r.o. a MAVO-Vzdělávání,s.r.o. mají se vzděláváním dospělých bohaté zkušenosti. Klíčovou cílovou skupinou, pro kterou byly realizovány semináře a kurzy, jsou uchazeči o zaměstnání (oslovováni přes úřady práce) a veřejnost (oslovováni plošnou reklamou).
Na tržbách firmy se největší měrou podílejí výnosy z realizace certifikovaných vzdělávacích programů (akreditace MŠMT, MPSV, pomaturitní studium, jiné akreditace...).

 

Cíl aktivity:
Rozšířit nabídku certifikovaných kurzů a služeb.

 

Postup:
Vytvořit si představu o možných certifikacích.
Vybrat atraktivní programy.
Certifikovat vybrané programy.
Realizovat vzdělávací projekty.
Na realizované projekty navazovat tvorbou nových programů.

 

Systém odměňování:
a) Vytvoření programu - nová akreditace:
5 000,-Kč formou DPP, faktury apod. Vyplaceno po obdržení akreditačního rozhodnutí.
b) Lektorská činnost v projektech. Součástí je vedení docházky, poskytování základních organizačních informací a podání zprávy o průběhu projektu managerovi.
- cena dohodou
c) Odměna managera (managerem je osoba, organizačně zajišťující realizaci vzdělávacího projektu):
38 % VH pro managera
62 % VH pro MAVO s.r.o.
Pozn.: VH = výnos - náklady
Pokud je lektor současně managerem (popř. i autorem projektu, uvedené odměny se sčítají).

Poznámka:
o Výše uvedená nabídka je psána tak, aby vystihla základní možnosti spolupráce a umožnila Vám vytvořit si představu o koncepci spolupráce. Pokud Vás při jejím čtení napadly jiné varianty, rádi jejich vhodnost zvážíme společně s Vámi.
o Jednotlivé odměny se v případě kumulace činností sčítají.

 

Forma spolupráce:
V úvahu přicházejí různé formy spolupráce (zaměstnanecký poměr; dohody o provedení práce; dodávka služeb), záleží na domluvě mezi Vámi a námi.

 

Časové a regionální omezení nabídky:
Nabídka spolupráce není omezena časově ani regionálně, z naší strany je průběžně aktualizována.

 

Váš další postup:
Pokud Vás tyto informace zaujaly:
1) zašlete e-mailem doplňující dotazy (pokud uznáte za vhodné)
2) pošlete e-mailem následující:
o stručný životopis
o kontakt na Vás (e-mail, telefon)
o zkušenost s obdobnou činností (pokud máte)
o Vaše předběžné konkrétní představy o spolupráci
3) Zvážíme konkrétní a reálné možnosti spolupráce a v každém případě Vám do deseti pracovních dní odpovíme.

 

Děkujeme za Vaše nabídky a těšíme se na případnou spolupráci.

 

Kontaktní údaje:
Mgr. Václav Mašek - jednatel MAVO s.r.o.
e-mail: v.masek@mavo.eu

tel.: +420 603 576 397

/MAVO/presmeruj/slider?i=30