MAVO s.r.o.
Vymazání cookies a přesměrování...

Využíváme soubory cookie ke zlepšení našich služeb a k sestavování anonymních analýz. Používáním tohoto webu s tímto vyjadřujete souhlas.

Rozumím

Čerpání dotací EU 1

ČERPÁNÍ DOTACÍ EU

 

Situace:
V současné době vstupuje ČR do období, které umožňuje čerpat značné finanční prostředky ze zdrojů EU. Naše firma má s čerpáním těchto prostředků (a to jak ve formě poradenství jiným firmám, tak ve formě vlastního čerpání) značné zkušenosti.

 

Cíl aktivity:
Naší snahou je pro období 2007-2013 rozšířit činnost poradenství v čerpání dotací z evropských prostředků na území celé ČR a to díky externím spolupracovníkům působícím v regionech ČR.

 

Postup:
Zaškolit se v problematice, převzít zkušenosti (zajistí firma MAVO s.r.o.)
Zmapovat zájem potenciálních žadatelů v oblasti čerpání dotací.
Vytipovat vhodné potencionální žadatele (subjektů), které mají zájem čerpat dotace EU.
Komunikovat s potencionálními žadateli, s cílem závazného objednání služby.
Komunikovat se subjekty zprostředkujícími dotační programy.
Tvořit projekty.
Poznámka:
o MAVO s.r.o. Vám poskytne komplexní odborný a organizační poradenský servis v průběhu spolupráce.

 

Systém odměňování:
Vaše odměna závisí na míře Vašeho zapojení do činnosti. Nabízíme Vám následné možnosti:
1) Fixní odměna 5 000,-Kč:
- za každý Vámi oslovený subjekt, který uzavře s firmou MAVO s.r.o. smlouvu o dílo na vypracování projektové žádosti.
2) Odměna 65 % z celkové částky za vypracování projektové žádosti
- za každou Vámi zpracovanou projektovou žádost (pod hlavičkou firmy Mavo s.r.o.; s podporou odborníků firmy MAVO s.r.o. na tvorbu projektových žádostí).
3) Odměna 2% z celkové výše realizované dotace:
- za každou Vámi zpracovanou projektovou žádost, která bude následně realizována.
4) Odměna určena součtem výše uvedených částek:
- v případě realizace výše uvedených činností (nebo některých z nich) jedním externím spolupracovníkem.
Poznámka:
- zmíněné částky budou vyplaceny ihned po uhrazení žadatelem.
- výše poskytovaných dotací je v širokém rozmezí (od statisíců do desítek milionů korun).
- konkrétní ceník uveden na http://www.mavo.eu/dotacni-poradenstvi-76.html

 

Forma spolupráce:
V úvahu přicházejí různé formy spolupráce (zaměstnanecký poměr; dohody o provedení práce; dodávka služeb), záleží na domluvě mezi Vámi a námi.

 

Časové a regionální omezení nabídky:
Nabídka spolupráce není omezena časově ani regionálně, z naší strany je průběžně aktualizována.

 

Váš další postup:
Pokud Vás tyto informace zaujaly:
1) zašlete e-mailem doplňující dotazy (pokud uznáte za vhodné)
2) pošlete e-mailem následující:
o stručný životopis
o kontakt na Vás (e-mail, telefon)
o zkušenost s obdobnou činností (pokud máte)
o Vaše předběžné konkrétní představy o spolupráci
3) Zvážíme konkrétní a reálné možnosti spolupráce a v každém případě Vám do deseti pracovních dní odpovíme.

 

Děkujeme za Vaše nabídky a těšíme se na případnou spolupráci.

 

Kontaktní údaje:
Mgr. Václav Mašek - jednatel MAVO s.r.o.
e-mail: v.masek@mavo.eu

tel.: +420 603 576 397

/MAVO/presmeruj/slider?i=30