MAVO s.r.o.
Vymazání cookies a přesměrování...

Využíváme soubory cookie ke zlepšení našich služeb a k sestavování anonymních analýz. Používáním tohoto webu s tímto vyjadřujete souhlas.

Rozumím

Administrativní dovednosti

REKVALIFIKAČNÍ KURZ: ASISTENT/KA, SEKRETÁŘ/KA S AJ (ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍK)

Tento kurz akreditovaný MŠMT ČR je možné absolvovat ZDARMA (hrazeno ÚP) v nejbližším možném termínu, navíc s rozšířenou výukou angličtiny.


V rámci kurzu se absolventi naučí:

  • psát VŠEMI DESETI
  • pracovat s PC a MS Office
  • zakladům účetní a daňové evidence
  • zásadám time managementu
  • komunikačním a prezentačním dovednostem
  • správnému pravopisu a psaní korespondence
  • ostatním činnostem souvisejícím s vedením kanceláře (práce s kanc.technikou, práce s datovou schránkou, společenské chování, stolování aj.).


Cena obsahuje také závěrečnou profesní zkoušku, která nahrazuje středoškolské vzdělání v oboru a absolvent tak získá listinu na úrovni vysvědčení!

Více informací o termínech a přihlášky zde.


KURZ: PSANÍ NA PC VŠEMI DESETI

(Desetiprstové hmatové ovládání klávesnice PC)
(variabilní symbol: 140)


Obsah studia:
Kurz je zaměřen na praktické ovládání klávesnice PC nebo elektrického psacího stroje a tomu je podřízen i obsah výuky. Výuka probíhá na PC, každý účastník pracuje u svého PC. Počítače jsou vybaveny speciálním výukovým programem "ATF - Psaní všemi deseti".
Výuka je rozdělena na dvě části:
a) výuka pod odborným vedením lektora (celkem 15 vyučovacích hodin)
b) samostatné procvičování získaných dovedností (15 vyučovacích hodin)
Organizace výuky ve spojení s výukovým software umožňuje individuální přístup ke každému, dále umožňuje zvolit zcela individuální tempo výuky.
Kurz je určen: Pro všechny zájemce o studium. Předchozí znalosti z oboru nejsou podmínkou účasti na kurzu.
Cíl studia:
Naučit Vás ovládat klávesnici PC (popř. elektronického psacího stroje) deseti prsty, abyste mohli v maximální míře a rychlosti využít veškeré možnosti, které Vám klávesnice nabízí.
Využití získaných poznatků:
V současné době patří ovládání PC techniky k základním předpokladům pro dobré uplatnění na trhu práce, a to prakticky v jakémkoliv oboru. V osobním životě Vám tato dovednost ušetří čas kdykoliv se setkáte s klávesnicí počítače nebo elektrického psacího stroje.
Lektorské zajištění:
Ing. Ludmila Nováková - absolventka VŠE Praha, obor učitelství ekonomických předmětů, dlouholetá odborné praxe, lektorka Státního těsnopisného ústavu
Místo výuky: Učebna MAVO s.r.o., Křemencova 10, Praha 1
Časová náročnost studia:
Nabízíme Vám dva typy kurzů, víkendová nebo intenzivní výuka.
Víkendová výuka probíhá vždy v sobotu (viz podrobný rozpis termínů výuky) v době od 9:00 do 13:30 hodin.
Výuka se skládá z výuky vedené lektorem (3 x sobota) a ze samostatného procvičování získaných dovedností, které probíhá individuálně buď v učebně firmy MAVO s.r.o., nebo v domácím prostředí u vlastního PC.
Prázdninová, intenzivní výuka probíhá od pondělí do pátku v době od 9:00 do 13:30 hodin. Výuka vedená lektorem probíhá v liché dny, samostatné procvičování pak v sudé dny.


Počet účastníků ve skupině: Maximálně 12 posluchačů.
Studijní materiály:
Počítače jsou vybaveny výukovým programem ATF - Psaní všemi deseti, který je Vám k dispozici. Při zahájení a v průběhu výuky Vám lektor podle potřeby dodá ještě tištěné studijní materiály. Vše je zahrnuto v níže uvedené ceně kurzu.
Cena: 2 900,-Kč (záloha = cena kurzu = 2 900,-Kč)
Certifikát po absolvování kurzu:
Absolventi získávají certifikát firmy MAVO s.r.o. o absolvování.
Možnosti po absolvování kurzu:
Absolventi základního kurzu mají možnost pokračovat dále ve zdokonalování svých dovedností psaní na PC ve spolupráci s naším školícím zařízením, a to následující formou:
1) Zdokonalování získaných dovedností bez dohledu lektora - vzhledem k tomu, že výuka probíhá s využitím výukového programu, poskytne Vám dostatek možností zdokonalovat se, i když nad Vámi nebude stát lektor. Domluvte se v kanceláři firmy, kdy je na počítačích volno a přijďte procvičit získané dovednosti. Cena za vyučovací hodinu dohodou.
2) Zvyšování rychlosti psaní na PC pod vedením lektora - pokud cítíte potřebu odborného vedení při dalším zdokonalování dovedností. Domluvte se v kanceláři firmy na individuální nebo skupinové výuce pod vedením lektora. Cena a termíny výuky dohodou.
3) Příprava ke státní zkoušce - pokud je Vaším cílem státní zkouška, můžeme pomoci s přípravou. Podrobné informace poskytneme na požádání.

KURZ: ZÁKLADY TĚSNOPISU

Kurz je určen: Pro všechny zájemce o studium. Předchozí znalosti z oboru nejsou podmínkou účasti na kurzu.
Cíl studia: Naučit Vás používat těsnopis.
Využití získaných poznatků: Těsnopisný zápis jednání; přepisování textů.
Obsah studia: Kurz je zaměřen na praktické zvládnutí a použití těsnopisu.
Lektorské zajištění: Ing. Ludmila Nováková - absolventka VŠE Praha, obor učitelství ekonomických předmětů, dlouholetá odborné praxe, lektorka Státního těsnopisného ústavu.
Místo výuky: Učebna MAVO s.r.o., Křemencova 10, Praha 1.
Cena a termíny výuky: Cenu a termíny výuky určíme po vzájemné dohodě. Podle zkušeností je potřeba absolvovat cca 70 vyučovacích hodin pod dohledem lektora.
Studijní materiály: Ptáček, Nováková: Těsnopis pro střední školy I.
Certifikát po absolvování kurzu: Absolventi získávají certifikát firmy MAVO s.r.o. o absolvování.
Další možnosti po absolvování kurzu:
Absolventi základního kurzu mají možnost pokračovat dál ve zdokonalování svých dovedností ve spolupráci s naším školícím zařízením, a to následující formou:
1) Zvyšování rychlosti psaní pod vedením lektora. Pokud cítíte potřebu odborného vedení při dalším zdokonalování dovedností. Domluvte se v kanceláři firmy na individuální nebo skupinové výuce pod vedením lektora. Cena a termíny výuky dohodou.
2) Příprava ke státní zkoušce. Pokud je Vaším cílem státní zkouška, můžete pomoci. Podrobné informace poskytneme na požádání.
Variabilní symbol: 141

ORGANIZAČNÍ INFORMACE

V případě, že jste se rozhodl(a) pro náš kurz, prosíme o:
1. vyplnění přihlášky a odeslání na adresu:
MAVO s. r.o. Křemencova 10, 110 00 Praha 1
poštou, faxem: 224 816 296, e-mail: mavo@mavo.eu (telefonické přihlášky nejsou závazné)
2. zaplacení zálohy (příp. celé ceny):

  • složenkou
  • hotovostí v naší kanceláři
  • převodem z účtu na účet České spořitelny a.s., pobočka v Praze 8, číslo účtu: 211855359 / 0800 - IČO: 62579461

Při placení složenkou, nebo bankovním převodem uvádějte, prosím, variabilní symbol, který je uveden u jednotlivých kurzů a seminářů. Po obdržení Vaší přihlášky ( písemné, faxové nebo e-mailové ) a zaplacení zálohy Vás zařadíme do požadovaného kurzu. Vaši účast zpětně potvrdíme. Pokud nastane jakákoliv změna oproti uvedeným informacím, včas Vás uvědomíme.
Platební podmínky a stornopodmínky:
Zálohu na rekvalifikační kurz či seminář je nutno zaplatit před zahájením.
Pokud zaplatíte zálohu a nebudete se moci z vážných důvodů zúčastnit kurzu, podejte odhlášku tak, abychom Vaše sdělení obdrželi alespoň pět dní před zahájením kurzu. V tom případě vrátíme Vaši zálohu sníženou pouze o administrativní výdaje ve výši 100,-Kč.
Pokud do kurzu nastoupíte a předčasně kurz ukončíte písemnou nebo osobní odhláškou, vrátíme Vám ( ke dni odhlášky ) poměrnou část celkové ceny kurzu zmenšenou o výši zálohy a administrativní poplatky v případě rekvalifikačních kurzů.
Vámi zaplacenou částku nevracíme v případě seminářů.
Vratné částky poukážeme poštou na Vaši adresu ihned po skončení kurzu.
 

/MAVO/presmeruj/slider?i=30