Vymazání cookies a přesměrování...

Využíváme soubory cookie ke zlepšení našich služeb a k sestavování anonymních analýz. Používáním tohoto webu s tímto vyjadřujete souhlas.

Rozumím

TEST_TAB

 NABÍDKAZ   ZABEZPEČENÍ REKVALIFIKACE

Název rekvalifikační zařízení ( zaměstnavatele)1):

Název:     MAVO s.r.o. , Černošická 20,  252 28 VONOKLASY           IČ: 62579461                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

Telefon:  224 816 296

 

Fax:224 816 296

 

E-mail:mavo@mavo.eu

 

www:mavo.eu

 

 

Adresa sídla nebo místa podnikání:

Obec:  Praha

Část obce:Praha 1

Ulice: Na Poříčí

Č.p.30

Č.orient.

PSČ:110 00

Osoba oprávněná jednat jménem  rekvalifikačního zařízení (zaměstnavatele):

Příjmení:    Mašek

Jméno     Václav

Titul    Mgr.

Telefon:     224 816 296                                                     

 Fax:  224 816 296

E-mail:  mavo@mavo.eu

Kontaktní osoba odpovědná za organizaci  rekvalifikace:

Příjmení:   Landsinger    

Jméno:    Miroslav

Titul:    Mgr.

Telefon:   603 284 493

 Fax:   224 816 296

E- mail: m.landsinger@mavo.eu

ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

K 151:   ROČNÍ KVALIFIKAČNÍ STUDIUM                 „ÚČETNÍ A DAŇOVÝ SPECIALISTA „
( kurz číslo 151 - uveďte při platbě jako variabilní symbol )
Výhody studia:
- velmi nízká cena studia v porovnání se součtem Kč za jednotlivé kurzy
- variabilita studia a volba podle Vašich možností a představ
- komplexnost  studia

Určeno:
- dolní věková hranice pro studium je dovršení věku 18 let nejpozději v průběhu studia, horní věková hranice není omezena
- vstupní odborné znalosti nejsou požadovány
studium je určeno především těm, kteří chtějí:
- osvojit si problematiku vedení daňové evidence a účetnictví (finanční, mzdové) a problematiku daňovou se zaměřením na praktické využití
- získat odbornost potvrzenou celostátně platnými certifikáty
- intenzívně a komplexně studovat danou problematiku
- vzhledem k neustálé poptávce po kvalitních účetních si vytvořit předpoklady pro uplatnění na trhu práce
Cíl:
naučit posluchače:
- samostatně vést daňovou evidenci a účetnictví (včetně mzdové problematiky)
- využívat osobní počítač k vedení účetnictví
- seznámit se s daňovou problematikou
- poskytnout praxi ve vedení účetnictví formou řízené účetní kanceláře (tj. samostatně účtovat na PC pod dohledem zkušených účetních)
Koncepce výuky:
 - účastníci studia mohou u jednotlivých kurzů volit v rámci nabídky mezi denním, večerním, víkendovým nebo e-learningovým studiem, doplněným o možnost konzultací osobních i e-mailových
Metody:
- výklad, diskuse, skupinová práce, praktické procvičování, praxe formou řízené kanceláře
Datum zahájení a ukončení:
- komplexní vzdělávací program je realizován v době  září 2010 – červen 2011 (v tomto období absolvujete jednotlivé výuky.
Počet žáků ve skupině:
- v prezenčních výukách do cca 25 žáků (podle typu kurzu)
- v e-learningové výuce individuálně
Certifikát po absolvování denního studia:
- úspěšní absolventi získávají celostátně platná osvědčení, akreditovaná MŠMT ČR, a to: "Účetnictví (s využitím výpočetní techniky)", "Mzdové účetnictví (s využitím výpočetní techniky)", "Základy práce na PC", "Daňový specialista", „Daňová evidence“  a dále certifikát firmy MAVO s.r.o. o absolvování kurzu jako celku.
Lektorské zajištění:
- vyučují dlouhodobě spolupracující externí - specialisté v příslušných oborech s praktickými i pedagogickými zkušenostmi
Cena:     17 900,- Kč za absolvování celého programu
a) jednorázová celková úhrada
b)měsíční splátky: první splátka 3 000,-Kčsplatných při podání přihlášky,  a dále vždy na začátku každého kalendářního měsíce 3 000,-Kč až do úplné úhrady sumy 17 900,-Kč
Učební materiály:učebnice, předpisy a doplňkové studijní materiály jsou zahrnuty v ceně kurzu.
Přihlášky: při odevzdání závazné přihlášky přiložte kopii potvrzení o zaplacení první splátky.
Upozornění: rádi Vám poradíme při rozhodování – osobně; e-mailem; telefonicky. 

OBSAH  A  ROZVRH  STUDIA
Daňová evidence
- přehled pojmů, zásady vedení, praktické příklady
     Možnost volby:
                a) e-learning:                       zahájení a výuka podle Vašich možností
Podvojné účetnictví - se zaměřením na podnikatele a společnosti - přehled pojmů, účtová osnova, účtový rozvrh, účtové třídy, účetní doklady, účetní zápisy, jejich opravy, účetní knihy, inventarizace, oceňování hmotného majetku, praktické příklady, účetní-roční závěrka
                a) e-learning:                       zahájení a výuka podle Vašich možností
                b) prezenční výuka denní, pracovní dny (8,30 – 14,00 hodin):
                                                         6.9.               –             11.10. 2010
                                                               12.10.    –             16.11. 2010
                                                         18.11.          –             17.12. 2010
                                                          a termíny pro rok 2011 budou stanoveny do konce listopadu 2010)
                c) prezenční výuka večerní (17,45 – 20,15 hodin):
                                                               30.9.       –             18. 1. 2011 (úterý a čtvrtky)
                                                               16.2.       –             23.5.  2011 (pondělí a středy)
Praxe - vedení podvojného účetnictví formou řízené účetní kanceláře - v počítačové učebně firmy MAVO povede každý na svém PC účetnictví podle předkládaných účetních dokladů, pod vedením odborníka, v MAVO s.r.o.
                a) prezenční výuka denní, pracovní dny (8,30 – 12,30 hodin)
                                                               12.10.    –             9.11. 2010
                                                               18.11.    –             15.12. 2010
                                                          a termíny pro rok 2011 budou stanoveny do konce listopadu 2010)
Mzdové účetnictví- pracovní právo, mzdová politika, sociální zabezpečení, nemocenské a zdravotní pojištění, důchodové zabezpečení, náhrady cestovních výdajů, výkon rozhodnutí srážkami atd.
                a) prezenční výuka denní, pracovní dny (8,30 – 13,45 hodin)
                                                               20.9.       –             18.10. 2010
                                                               22.11.    –             17.12. 2010
                                                          a termíny pro rok 2011 budou stanoveny do konce listopadu 2010)
                b) prezenční výuka večerní (16,45 – 20,15 hodin)
                                                               11.10.    –             15.12. 2010 (pondělí středy)
                                                          a termíny pro rok 2011 budou stanoveny do konce listopadu 2010)
Daňový specialista- správa daní a poplatků, daň z příjmů fyzických osob, daň z příjmů právnických osob, smlouvy o zamezení dvojího zdanění, daň z přidané hodnoty, spotřební daně, daň silniční, daň z nemovitosti, daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí.
                a) prezenční výuka denní , soboty a neděle (9,00 – 16,00 hodin)
                     2. – 3. 4. / 16. – 17.4. / 30.4. – 1.5. / 14. – 15.5. / 28. – 29.5./ 11. – 12.6. / 18. – 19.6. 2011

/MAVO/presmeruj/slider?i=30