Vymazání cookies a přesměrování...

Využíváme soubory cookie ke zlepšení našich služeb a k sestavování anonymních analýz. Používáním tohoto webu s tímto vyjadřujete souhlas.

Rozumím

Metody práce s osobami s autismem

METODY PRÁCE S DĚTMI A OSOBAMI S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA

Kurz akreditovaný MPSV v rozsahu 8 hodin.
Místo konání: PRAHA
Přijímáme také objednávky na školení ve Vaší organizaci, vyžádejte si nezávaznou kalkulaci!  
CENÍK

Cílové kompetence

Program přináší kvalitní informace o jedné z nejzávažnějších poruchách dětského mentálního vývoje, která v současné době zažívá celosvětově silný nárůst. Program krátce provede účastníky historií autismu, seznamuje je s triádou symptomů, s druhy poruch autistického spektra, jejich projevy a možnými příčinaami. Přiblíží metody práce s dětmi i dospělými klienty, formy osvojování si návyků, motivace a vhodnými způsoby komunikace s těmito klienty.
Upozorňuje na nutnost individuálního přístupu ke každému jedinci a vhodnému způsobu výběru metody, které jedinec akceptuje. Program je určen pro pracovníky sociální péče a sociální pracovníky v pobytových službách, ústvech sociální péče, speciálních školkách či dalších subjektech pečujících o osoby s autismem.


Obsah:

 • Pojem autismus - historie, vývoj, kategorie, triáda symptomů
 • Oblasti ovlivňování fungování člověka s autismem - speciální pedagogická péče, KBT, osobní asistenci, nové informace o možnosti studia (ABA)
 • Metody práce I.
  - strukturované učení
  - nácvik funkční komunikace
  - vizuální strukturování času, prostoru i úkolů
  - závislost na stereotypních rituálech
  - reakce na změny
  - učení, hygiena, stravování
 • Metody práce II.
  - komunikace - význam slov, podpora pochopení
  - individuální alternativní komunikační systém
  - osvojení si praktických dovedností a funkčních návyků
  - volný čas - specifika zájmů
  - příklady z praxe
 • Zásady a shrnutí metod práce

   

Lektorský tým:
Mgr. Zuzana Bartoňová

Místo  konání: MAVO s.r.o., Praha 1, Křemencova 10


Termíny konání najdete ZDE


Čas: 9 – 16 hod. (8 vyučovacích hod + přestávka)

Cena kurzu: 1 200,- Kč
V ceně kurzu je zahrnuto občerstvení a nápoje (káva, čaj)

Číslo akreditace: nyní v akreditačním řízení (pravděpodobnost září 2017)

Kontakt a přihlášky:
Alice Uhlíková – 739 057 903; a.uhlikova@mavo.eu
Ludmila Šípová – tel. 608 963 789, l.sipova@mavo.eu
 
PŘIHLÁŠKA
 

/MAVO/presmeruj/slider?i=30